Brežice logotip petrol logo horizontal

Postopek pridobitve statusa starodobnega vozila

Ministrstvo za promet, sektor za vozila, v »Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil« (Ur.l. RS štev. 30/04, štev. 17/07) določa, da mora lastnik vozila za podelitev statusa starodobnega vozila pridobiti in predložiti Pooblaščeni organizaciji za ugotavljanje istovetnosti in stanja vozila, ki ugotavlja skladnost in istovetnost vozila, tudi »POROČILO o uvrstitvi vozila v razred statusa starodobnega vozila« in »Zapisnik o oceni starodobnega vozila«.  POROČILO in ZAPISNIK  izda organizacija za starodobna vozila, ki je članica mednarodne organizacije starodobnih vozil – FIVA. 

Zveza SVS, ki je uradni predstavnik organizacije FIVA v Sloveniji z nazivom FIVA ANF (Authoritee Nationale FIVA), je torej pooblaščena za podeljevanje »POROČILA o uvrstitvi vozila v razred statusa starodobnega vozila«  in »ZAPISNIKA o ocenitvi«, tistim vozilom, ki izpolnjujejo pogoje po Pravilniku.

POROČILO in ZAPISNIK je potrebno pridobiti za naslednja starodobna vozila:

Za vozila, ki se prvič registrirajo v Sloveniji (nakup ali uvoz iz tujine),

Za vozila, ki so že registrirana v Sloveniji in v evidencah še nimajo vpisanega statusa starodobnega vozila,

Za vozila, ki so bila v Sloveniji že pred letom 2004 a zanje ne obstajajo dokumenti o registraciji ali nakupu (lastnik mora pridobiti izjavo o lastništvu na osnovi Stvarno pravnega zakonika pri Upravni enoti R Slovenije).

Postopek za izdajo je enak kot postopek za izdajo Izkaznice o starodobnem vozilu SVS:

    • kandidat poda zahtevek na svoje ali najbližje društvo Zveze SVS v obliki Evidenčnega lista (glej povezavo), na katerega pripiše, da poleg Izkaznice o starodobnem vozilu SVS potrebuje tudi POROČILO (na dnu obrazca),
    • sledi ogled in ocenitev vozila, ki ga opravi Tehnični komisar Zveze SVS,
    • tehnični komisar preko svojega društva dostavi celotno dokumentacijo o vozilu predsedniku Tehnične komisije Zveze SVS,
    • po preveritvi podatkov in če vozilo izpolnjuje pogoje, izda Tehnična komisija POROČILO, katerega vrne v društvo, ki je zanj zaprosilo,
    • tehnični komisar društva preda kandidatu original POROČILO in kopijo Evidenčnega lista. Kandidat navedeno dokumentacijo skupaj z eno sliko vozila, preda pooblaščeni organizaciji za ugotavljanje istovetnosti.

 

Skupaj z izdajo POROČILO, bo za vse člane društev Zveze SVS, istočasno izdana tudi »Izkaznica o starodobnem vozilu SVS«. V kolikor pa lastnik že veljavne Izkaznice o starodobnem vozilu SVS potrebuje tudi POROČILO, lahko zanj zaprosi preko svojega društva, kjer POROČILO dobi brezplačno.

Za tiste kandidate, ki še niso člani enega od društev Zveze SVS, bo Zveza SVS izdala POROČILO in ob tem istočasno tudi pravico do naknadne brezplačne izdaje Izkaznice o starodobnem vozilu SVS po kandidatovi včlanitvi v enega od društev Zveze SVS (v Evidenčni list se navede, da kandidat še ni član društva Zveze SVS).

Cena za izdajo POROČILO je enaka kot cena za izdajo Izkaznice o starodobnem vozilu SVS in je odvisna od pridobljene kategorije vozila (A-1, B-2, C-3). Cenik je na voljo na naslovu:

https://www.zveza-svs.si/cenik/

«Evidenčni list in prijava za pridobitev izkaznice za starodobno vozilo«, s katerim kandidat zaprosi za izdajo POROČILO, je objavljen na naslovu

http://dvotaktol.com/dokumenti/Evidencni_izkaznica_EP04.pdf

Društva Zveze SVS na katera se lahko obrnete so navedena na: 

https://www.zveza-svs.si/vclanjena-drustva/

 

Strokovne organizacije, ki so pooblaščene za izvajanje ugotavljanja skladnosti vozil najdete na:

http://www.avp-rs.si/seznami-kontakti/seznam-izvajalcev-s-podrocja-vozil


Vir:
https://www.zveza-svs.si/postopek-pridobitve-starodobnega-vozila/

Ocenite nas

Ste zadovoljni z našim delovanjem?

Vaše mnenje nam veliko pomeni.

Oceni delovanje kluba

Kot ljubitelja starodobništva vas lepo prosimo za kratko oceno oziroma mnenje o delovanju kluba.

Podprite prizadevanje za urejeno in javno dostopno PDF knjižnico Tomos in ostalih katalogov.

Znesek
 EUR

Oldtimer klub Dvotaktol

Oldtimer klub Dvotaktol združuje tako dvotaktna, štiritaktna kot tudi enosledna in dvosledna starodobna vozila.

Na strani je 300 gostov in ni članov .

Oceni delovanje kluba

Oceni delovanje kluba

Prijavi se na e-novice

Vpišite veljaven elektronski naslov

Izkaži podporo, DONIRAJ

Podprite prizadevanje za urejeno in javno dostopno PDF knjižnico Tomos in ostalih katalogov.