Ogled vozila na sedežu društva v dogovorjenem času je brezplačen, za ogled vozila pri kandidatu doma ali na drugi lokaciji izven sedeža društva, pa kandidat komisarju plača potne stroške v obliki kilometrine. 

Cenik izkaznic Zveze SVS velja od 01.10.2011 dalje.

VELJAVNOST 5 LET

1.Vrsta A – motorna kolesa

a.Kategorija A-1: 30 €

b.Kategorija B-2: 40 €

c.Kategorija C-3: 50 €

 

2.Vrsta B – osebni avtomobili, traktorji

a.Kategorija A-1: 40 €

b.Kategorija B-2: 50 €

c.Kategorija C-3: 60 €

 

3.Vrsta C - tovorni avtomobili, avtobusi, avtodomi

a.Kategorija A-1: 80 €

b.Kategorija B-2: 100 €

c.Kategorija C-3: 120 €

 

4. Ostalo C1 - tovorni avtomobili, avtobusi, avtodomi - velja za lastnike, ki nimajo osebnega avtomobila ali motorja z veljavno Izkaznico SVS

a. oznaka pri plačilu C1: 240 €

 

5. Prepis na novega lastnika, ali izdaja duplikata 20 €

Opomba:

- Za vozilo, ki izpolnjuje samo pogoje za pridobitve statusa starodobnika, se izda Poročilo in zapisnik o ogledu. Če lastnik naknadno postane član društva v SVS dobi na zahtevo brezplačno Izkaznico starodobnika SVS.

- Za lastnika starodobnika, ki je tudi član društva v Zvezi SVS se izda tudi  Izkaznica starodobnika SVS.

Vir: http://www.zveza-svs.si/cenik/cenik.html

Podprite prizadevanje za urejeno in javno dostopno PDF knjižnico Tomos in ostalih katalogov.

Znesek
 EUR